Информативни текстови

АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ

АВТОИМУНИ ПАНЕЛИ

ИМУНИТЕТ

ХЕМОСТАЗА

ДИЈАБЕТЕС

ЛИПИДЕН СТАТУС

АНЕМИЈА

ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

ПОЛОВИ ХОРМОНИ

ТРИСОМИЈА

ДИГЕСТИВНИ ПРОБЛЕМИ

ЦРН ДРОБ

ИСПИТУВАЊА ВО ФЕЦЕС

ТУМОР МАРКЕРИ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk