Добредојдовте во Фармахем

ФАРМАХЕМ е приватна компанија со над 30-годишно искуство во областа на трговија со лабораториска опрема и еколошки консалтинг.

Нашата понуда опфаќа богато портфолио на лабораториска опрема и инструменти, од основна лабораториска опрема до најсофистицирани аналитички инструменти, реагенси и потрошен лабораториски материјал, средства за дезинфекција и чистење, култури и адитиви за прехранбената индустрија, громобрани, лекови и многу повеќе.

Воедно, ФАРМАХЕМ нуди и комплетни консултантски услуги од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина, а поседуваме и Фармахем Сервис со Лабораторија за калибрации и Лабораторија за мерења во животна средина, двете акредитирани согласно со стандардот ISO 17025:2017.

ФАРМАХЕМ исто така располага со две специјалистичко-дијагностички лаборатории ПЗУ „Дијагностика Фармахем“, во населбите Ѓорче Петров и Аеродром.

КВАЛИТЕТОТ ПРЕД СÈ!

Новитети

Видеа

Bregalnica – Nature Conservation Programme in Macedonia 2014
БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СЛИВОТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА
#InstaTour низ #БрегалничкиСлив со Инстаграм корисници од Македонија

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk