Услуги

Во нашата Специјалистичко - дијагностичка лабораторија можете да ги добиете следниве услуги:


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk