ВИЗИЈА

Фармахем има ВИЗИЈА преку современо опремени лаборатории, здрава храна и здрава животна средина, да придонесе кон подобар квалитет на живеење за сите!

МИСИЈА

Нашата МИСИЈА да се докажеме како сигурен партнер на секоја современа лабораторија и единствена компанија којашто нуди интегрални решенија за сите потреби на медицинските, аналитичките, градежните и прехранбените лаборатории, како и комплетна понуда на услуги од областа на еколошкиот консалтинг. 

КЛУЧНИ ВРЕДНОСТИ

  • Ги исполнуваме и се прилагодуваме на барањата на купувачите и корисниците на услуги, добавувачите и партнерите; 
  • Нудиме производи и услуги со врвен квалитет и навремена испорака; 
  • Гарантираме квалитетна пост-продажна поддршка;
  • Ги вреднуваме нашите вработени и вложуваме во нивна континуирана едукација;
  • Постојано го унапредуваме системот за управување со квалитет;
  • Ние сме општествено одговорна компанија;

Секогаш гледаме напред и тежнееме кон развој.

КВАЛИТЕТОТ ПРЕД СÉ!


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk