Консалтинг и проектирање на лаборатории

Искусен тим на инженери од различни области нуди услуга за проектирање на комплетни лаборатории и системи за мониторинг, спецификација на опрема и системи, инсталација, обука и одржување. Со својот стручен тим од инженери и надворешни, меѓународно признати експерти од различни области, во можност сме да проектираме комплетни лаборатории (во определени фази или по принципот клуч на рака) за лабораториски проекти во областа на дијагностиката, испитување на материјали, храна, канабис за медицински цели, фармацевтски производи или било кои други научни цели.

Посебна програма е направена за развој и планирање на лабораториите наменети за испитувања во градежништвото и екологија.

Прелиминарен дизајн


Идеен проект


Детализирани проекти


Изработка и инсталација


Експертиза и изработка на различен тип на мобилни лабораториии системи за мониторинг во соработка со реномирани производители на специјални возила и приколки.

 

 

Контакт:

Борче Коларски - стручен соработник

Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: borce.kolarski@farmahem.mk


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk