ЦЕНОВНИК НА ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС

ПРИМЕРОК

ЦЕНА

Комплетна крвна слика

EDTA полна крв

200,00

Комплетна 5 диф. автом. крвна слика

EDTA полна крв

410,00

Диференцијална крвна слика (размаска)

EDTA полна крв

800,00

Седиментација на еритроцити (ESR)

цитратна крв

80,00

  МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА

Серумско железо

серум

220,00

TIBC/UIBC/SAT%

серум

600,00

Феритин

серум

400,00

Трансферин

серум

400,00

Витамин B12

серум

1200,00

ТЕСТОВИ ЗА ХЕМОСТАЗА

Време на крварење

 

170,00

Време на коагулација

 

170,00

PT+INR

цитратна плазма

480,00

APTT

цитратна плазма

400,00

Тромбинско време (ТТ)

цитратна плазма

500,00

Фибриноген

цитратна плазма

400,00

Д-димери

цитратна плазма

1200,00

Пакет (Д-димери, PT+INR, APTT)

цитратна плазма

1500,00

УРИНАРЕН СТАТУС

Макроскопски и микроскопски преглед

урина

150,00

Микроалбуминурија

урина

200,00

Уринокултура

урина

400,00

ТЕСТОВИ ЗА БРЕМЕНОСТ

Квалитативен тест за бременост

серум/урина

400,00

BHCG

серум

800,00

ИСПИТУВАЊЕ НА ФЕЦЕС

Микроскопски за паразити

фецес

850,00

Окултно крварење (FOB)

фецес

300,00

Rota/Adeno вируси

фецес

1200,00

Giardia Lamblia

фецес

500,00

Копрокултура

фецес

1000,00

Helicobacter pylori - антиген

фецес

750,00

Калпротектин

фецес(консултација во лаб)

1500,00

ТЕСТОВИ ЗА ГЛИКЕМИЈА

Гликемија

серум

120,00

HbA1c

EDTA полна крв

700,00

oGTT

 

700,00

ПРОТЕИНСКИ СТАТУС

Вкупни протеини

серум

150,00

Албумини

серум

150,00

Вкупни протеини + албумини + глобулини

серум

300,00

Протеини во 24 часовна урина

24 часовна урина

360,00

ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ

Креатинин

серум/урина

130,00

Уреа

серум/урина

130,00

Мокрачна киселина

серум/урина

150,00

Вкупен билирубин

серум

140,00

Директен билирубин

серум

140,00

Вкупен + директен + индиректен билирубин

серум

280,00

ИМУНОЛОШКИ СТАТУС

IgG

серум

420,00

IgM

серум

420,00

IgA

серум

420,00

IgE

серум

600,00

C3

серум

500,00

C4

серум

500,00

CRP

серум

300,00

ASO

серум

230,00

Реума фактор (RF)

серум

230,00

hs CRP

серум

600,00

Прокалцитонин

серум

1000,00

Интерлеукин

серум

1200,00

Церулоплазмин

серум

700,00

ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС

Натриум

серум

130,00

Калиум

серум

130,00

Вкупен калциум

серум

150,00

Јонизиран калциум

серум

150,00

Магнезиум

серум

200,00

Фосфор

серум

200,00

Хлор

серум

150,00

Литиум

серум

550,00

Бакар

серум

750,00

Цинк

серум

400,00

Пакет: Натриум, Калиум, Вкупен калциум, Јонизиран калциум, Магнезиум, Фосфор, Хлор, Цинк

серум

1100,00

Калциурија

24 часовна урина

380,00

Бикарбонати

серум

250,00

Лактати

серум

250,00

pH крв/ урина/ плунка

 

250,00

ЛИПИДЕН СТАТУС

Вкупен холестерол

серум

140,00

Триглицериди

серум

140,00

HDL

серум

160,00

LDL

серум

440,00

Аполипопротеин Apo-A1

серум

450,00

Аполипопротеин Аpo-B

серум

450,00

Lp(a)

серум

400,00

ЕНЗИМСКИ СТАТУС

AST (GOT)

серум

150,00

ALT (GPT)

серум

150,00

CK

серум

200,00

CK-MB

серум

380,00

Амилаза

серум/урина

200,00

Панкреасна амилаза

серум/урина

250,00

GGT

серум

170,00

LDH

серум

170,00

Алкална фосфатаза

серум

200,00

Кисела фосфатаза

серум

300,00

Простатична кисела фосфатаза (PAP)

серум

600,00

Липаза

серум

400,00

Холинестераза

серум

600,00

ХОРМОНАЛЕН СТАТУС

TSH

серум

700,00

fT4

серум

700,00

fT3

серум

700,00

TT4

серум

700,00

TT3

серум

700,00

ATPO

серум

700,00

ATG

серум

700,00

Тиреоглобулин

серум

1000,00

FSH

серум

700,00

LH

серум

700,00

Естрадиол (Е2)

серум

700,00

Пролактин

серум

700,00

Прогестерон

серум

750,00

Тестостерон

серум

750,00

Кортизол

серум (наутро)

700,00

DHEA-S

серум

700,00

Андростендион

серум

1100,00

17-OH Progesterone

серум

1100,00

PTH

серум

1000,00

ACTH

EDTA плазма

1100,00

Инсулин

серум

700,00

C-peptide

серум

1000,00

AMH (Anti Moullerian Hormone)

серум

4200,00

SHBG (sex-hormone binding globulin)

серум

950,00

PRISCA

серум

2800,00

ТУМОР МАРКЕРИ

AFP

серум

1100,00

CA 15-3

серум

800,00

CA 19-9

серум

800,00

CA 72-4

серум

1000,00

CA 125

серум

800,00

CEA

серум

800,00

PSA

серум

800,00

Free PSA

серум

800,00

B-HCG

серум

800,00

Free B-HCG

серум

800,00

HE 4

серум

2200,00

SCC

серум

1500,00

NSE

серум

1500,00

Cyfra 21-1

серум

2000,00

S-100

серум

1700,00

Бета 2 микроглобулин

серум

1050,00

КАРДИОЛОШКИ МАРКЕРИ

CK-MB

серум

380,00

Troponin – I

серум

1200,00

hsCRP

серум

600,00

Homocistein

серум

1450,00

МАРКЕРИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

β – cross laps

серум

1100,00

Остеокалцин

серум

1100,00

Калцитонин

серум

900,00

Паратхормон (PTH)

серум

1000,00

ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Anti – HAV IgM

серум

800,00

Anti – HAV total

серум

1600,00

HBsAg

серум

800,00

Anti – HBs

серум

800,00

HBeAg

серум

800,00

Anti – HBe

серум

800,00

Anti – HCV

серум

800,00

Anti – HIV

серум

800,00

EBV IgM

серум

800,00

EBV VCA IgM+IgG

серум

1200,00

Anti – CMV IgM

серум

800,00

Anti – CMV IgG

серум

800,00

Anti – Toxoplasma IgM

серум

800,00

Anti – Toxoplasma IgG

серум

800,00

Anti – Rubella IgM

серум

1000,00

Anti – Rubella IgG

серум

1000,00

Chlamydia trachomatis IgA

серум

800,00

Chlamydia trachomatis IgG

серум

800,00

Herpes virus tip I+II IgG

серум

1000,00

Herpes virus tip I+II IgМ

серум

1000,00

Sifilis

серум

500,00

Brucellosis

серум

1000,00

Mononucleosis

серум

500,00

Borrelia burgdorferi IgG+IgM

серум

1700,00

НАРКОТИЦИ

Morphines, Opiates, Heroine

урина

400,00

Amphetamines

урина

400,00

Cocaine

урина

400,00

Cannabis

урина

400,00

Metadon

урина

400,00

Benzodiazepines

урина

400,00

Ecstasy/Metamphetamines

урина

400,00

TCA(трициклични антидепресиви)

урина

400,00

ДРУГИ АНАЛИЗИ

Helicobacter pylori IgA

серум

650,00

Helicobacter pylori IgG

серум

500,00

Крвна група

EDTA полна крв

700,00

Брис од нос

 

350,00

Брис од грло

 

350,00

Брис од грло + Брис од нос

 

400,00

Брис од уво

 

1000,00

Брис од око

 

700,00

Брис од јазик и усна празнина

 

700,00

Брис за Chlamydia

 

800,00

Брис за Chlamydia (очи) PCR

 

1800,00

Брис за U. urealitica/M. hominis

 

1200,00

Брис од вулва

 

1000,00

Брис од цервикс

 

1000,00

Брис од уретер

 

1000,00

Брис од рана

 

1100,00

Спутум

 

1000,00

Спермокултура

 

1000,00

Гинеколошки пакет 1:

брис од вулва + брис од цервикс + брис за Mycoplasma/Ureaplasma + брис за Chlamydia trachomatis

 

2600,00

Гинеколошки пакет 2:

брис од вулва + брис од цервикс + брис за Mycoplasma/Ureaplasma + брис за Chlamydia trachomatis + Уринокултура

 

3000,00

TORCH пакет:

Toxoplasma IgG+IgM, Rubella IgM, CMV IgG+IgM, HSV I+II IgG

 

4000,00

Anti – spermal Ab

 

1200,00

HPV (PCR) типизација

 

2200,00

PAP test

 

650,00

Pneumoslide

серум

3000,00

Tegretol (Karbamazepine)

серум

1200,00

Apilepsin (Valproic acid)

серум

1200,00

Vitamin D

серум

1200,00

Folic acid

серум

1400,00

Алергиски панел Прехранбен (30 алергени)

серум

2500,00

Алергиски панел Инхалаторен (30 алергени)

серум

2500,00

Алергиски панел Педијатриски (30 алергени)

серум

2500,00

Алергиски панели оса, пчела, комарец, црна мува

серум

2000,00

Алергиски панел за млеко и глутен (кравјо млеко, алфа-лакталбумин, бета-лакглобулин, казеин, BSA-бовин серум албумин, глутен)

серум

2000,00

Интолеранција на лактоза – генетски тест

EDTA полна крв

2000,00

Интолеранција на фруктоза – генетски тест

EDTA полна крв

3000,00

Интолеранција на храна тип 1 (40 намирници)

Лосос, бакалар, харинга, ракчиња, школки, свинско месо, говедско месо, пилешко месо, пченица, рж, овес, пченка, ориз, хељда, амарант, морков, целер, зелка, лук, кормид, грашок, боранија, соја, кикирики, домат, краставица, копмир, синап, белка од јајце, жолчка до јајце, кравјо млеко, козјо млеко, овчо млеко, портокал, банана, јаболко, киви, лешник, орев, бадем

серум

4500,00

Интолеранција на храна тип 3 (40 намирници)

Туна, пастрмка, североатлантски бакалар, харинга, острига, ракчиња, месо од патка, пилешко месо, мисиркино месо, рж, хељда, јачмен, тврда пченица, просо, киноа, глутен, домат, кромид, тиквичка, зелена маслинка, леќа, грашок, боранија, кравјо млеко, овчо млеко, козјо млеко, банана, киви, лимон, јагода, ананас, семе од сончоглед, семе од тиква, синап, босилек, ѓумбир, кафе, какао, шампињони, ориз

серум

4500,00

Интолеранција на храна тип 5 (40 намирници)

Штука, сардина, костреш, халибут (риба), месо од елен, телешко месо, коморач, бакла, спанаќ, кељ, модар патлиџан, цвекло, шпаргла, црвен грав, дајкон (јапонска трупка), прокељ, папаја, јогурт, моцарела, павлака, изварка, нектарина, црвена рибизла, брусница, грејпфрут, суво грозје, црна рибизла, лубеница, пекански орев, бразилски орев, кокосов орев, борови семки-пињоли, макадамски орев, морско оревче, мајчина душица, жалфија, семе од коријандер, ленено семе, сладок костен келп (морска трева)

серум

4500,00

Интолеранција на храна (2х40 намирници)

 

8500,00

Интолеранција на храна (3х40 намирници)

серум

11000,00

АВТОАНТИТЕЛА – Антифосфолипидни

Anti-Fosfolipidni antitela – IgA ili IgM ili IgG

серум

900,00

Anti-Cardiolipin IgG

серум

900,00

Anti-Cardiolipin IgM 

серум

900,00

Anti-b2GP1 IgA (beta 2-Glycoprotein-I)

серум

800,00

Anti-b2GP1 IgG (beta 2-Glycoprotein-I)

серум

800,00

Anti-b2GP1 IgM (beta 2-Glycoprotein-I)

серум

800,00

АВТОАНТИТЕЛА - Системски

ANA Screen: Anti-Nuclear Antibodies

серум

1200,00

Anti-SS-B (LA): Sjogren’s Syndrome

серум

900,00

Anti-SS-A (RO): Sjogren’s Syndrome

серум

900,00

Anti-Sm/RNP+: Ribonuclear Protein

серум

900,00

Anti-Jo-1: Histidyl-tRNA-Synthetase

серум

1100,00

Anti-Scl-70: DNA Topoisomerase I, Systemic Sclerosis (Sclerodermia)

серум

1000,00

Anti-dsDNA: Anti-double-stranded DNA

серум

1200,00

ANCA: Anti-nuclear cytoplasmic antibodies (pANCA+cANCA)

серум

1200,00

Anti-CCP

серум

1200,00

АВТОИМУНИ ПАНЕЛИ

Автоимун панел AI-STD – X -18 (Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl-100, SRP 54, SP 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP)

серум

2500,00

Автоимун панел ревматолошки – 14 (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl-100, Ribosomal phosphoprotein P, dsDNA, Scl-70, U-snRNP, Ro/SS-60, Mi-2, Ku

серум

2500,00

Автоимун панел за целијакија IgA + total IgA (deam.gliadin IgA, tTGIgA, total IgA)

серум

2000,00

Автоимун панел за целијакија IgG ( deam.gliadin IgG, tTGIgG, intrinsic factor)

серум

2000,00

УСЛУГИ

Домашна посета

 

700,00

Домашна посета со земање материјал на поголема одалеченост

 

1400,00

Земање материјал

 

250,00

Земање материјал со обработка

 

500,00

ПРЕНАТАЛЕН СКРИНИНГ

Trisomy test

 

27800,00

Trisomy XY test

 

30000,00

Trisomy test plus

 

34000,00

АНТИТЕЛА ЗА COVID-19 

 

 

Антитела SARS-IgG

 

1300,00

Антитела SARS-IgM

 

700,00

  

Ажурирано на 30.10.2023 година.

Доколку Ве интересира некоја анализа која ја нема на листата, Ве молиме контактирајте нè на телефон: 02/2031905; 02/2403353 или на lab@farmahem.com.mk.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk