25.01.2024 УСПЕШНО ЗАОКРУЖЕНА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА

Програмата за зачувување на природата, проект поддржан од Владата на Швајцарија, кој се имплементираше во изминатите 12 години од страна на Фармахем, како координатор  на Програмата, зaедно со проектните партнери е успешно заокружен.

На завршниот настан, со задоволство ги споделивме постигнатите резулатати во рамки на Програмата, кои направија видливи промени во зачувувањето на природата на национално, регионално и на локално ниво, пред голем број претставници на дипломатските претставништва, меѓународни организации, национални и локални институции од државата, како и локалните чинители кои што беа директно вклучни во активностите. Тие имаа можност на иновативен и оригинален начин да ги проследат постигнувањата на Програмата, преку креативни и мултимедијални алатки, како и да ги слушнат искуствата од локалните чинители кои беа директно вклучени во реализацијата на активностите. Како дел од настанот беше презентирано и видео кое ги синтетизира различните компоненти од Програмата. Видеото можете да го погледнете на следниов линк: https://www.youtube.com/watch?v=Q_eS6Rq-QhA

Програмата завршува, но грижата за природата и бериќетот остануваат! 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk