Тестирање на ниво на бучава

Teстирање на ниво на бучава

Фармахем Лабораторија за животна средина нуди услуги за мерења на нивото на бучава и испитување на воздушната звучна изолација.

Услуги коишто ги нудиме:

  • мониторинг на бучава од патен и авионски сообраќај;
  • мониторинг на бучава од индустриски инсталации;
  • одредување на тоналност на бучава во животна средина;
  • одредување на индикатори за ниво на бучава во животна средина;
  • испитување на индекс на звучна изолација при воздушна бучава.

Барање за тестирање

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk