Binder     Вакуум сушари V/VDL серии

 

 

Главната карактеристика на оваа производна линија е рамномерното сушење без никакви остатоци, без опасност од засушување и оксидација.

 

VD/VDL сериите овозможуваат безбедно сушење под вакуум , за кој BINDER има развиено посебен безбедносен концепт кој поставува нови стандарди за безбедна интеракција, при тоа одржувајќи ги врвните перформанси и квалитетот на изработка. И овие серии се карактеризираат со многу кратко време за загревање, хомогена дитрибуција на топлина и акумулација на топлински резерви, благодарение на патентираната APT lineTM технологија со комора за предзагревање за избегнување на загубата на енергија. Истовремено тие поседуваат систем за заштита од запалување и создавање на надпритисок, што е особено значајно при работа со лесно запалливи растворувачи.

Лице за контакт:

Горан Карбевски
тел.: + (389 2) 20 33 834
тел.: + (389 2) 20 31 193, лок. 40
е-поштаgorankarbevski@farmahem.com.mk

Назад